Banner

Doa setelah Sholat Tahajjud Dan artinya beserta audionya

Doa sholat Tahajjud - Pada Kesempatan ini saya akan menulis sebuah artikel mengenai Doa - doa Pilihan Yaitu doa sesudah sholat tahajjud. Mungkin di antara teman teman atau sodara sodara ada yang belum mengetahui doa setelah tahajud maka dari itu silahkan anda baca doa sholat tahajud berikut :

Berikut Vidio Doa Sholat tahajud dan artinya 


Berikut Lafaz Dan Arti Doa Sholat Tahajud :

Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati walardhi wa man fiihin,
wa lakal hamdu laka mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihin,
wa lakal hamdu nuurus samaawaati wal ardhi,
wa lakal hamdu antal haqqu wa wa’dukal-haqqu wa liqaa’uka haqqun wa qauluka haqqun wal-jannatu haqqun,
wan naaru haqqun, wan-nabiyyuuna haqqun, wa Muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama haqqun,  waass’atu haqqun.
Allahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu,  wa ilaika haakamtu, faghfir lii maa qaddamtu,
 wa maa akhkhartu wa maa asrartu,  wa maa a’lantu antal muqaddimu wa antal mu’akhiru la ilaaha illa anta aula ilaaha gairuka, wa laa haula quwwata illa billah.

Artinya:
“Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. Bagi-Mulah segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagi-Mulah segala puji, Engakaulah yang haq, dan janji-Mu adalah benar, dan surga adalah haq, dan neraka adalah haq, dan nabi-nabi itu adalah haq, dan Nabi Muhammad adalah benar, dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jualah kami kembali, dan kepada-Mulah kami rindu, dan kepada engkaulah kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan ynag terakhir

DemikianLah Doa setelah Sholat Tahajud Dan artinya beserta audionya.. semoga artikel ini bermanfaat . jangan lupa like dan share yah .....

0 Response to "Doa setelah Sholat Tahajjud Dan artinya beserta audionya"

Posting Komentar